Rin Natsuki cùng cơn dâm không lối về

Rin Natsuki cùng cơn dâm không lối về. Chúng tôi sẽ đặt các cung thủ, mũi tên của họ sẽ tìm thấy. Bất kỳ loài nào trông mạnh mẽ hoặc đủ khả năng để dẫn đầu. Nhiều người dũng cảm đã chết gần đây, nhưng ý chí của lũ Orc sớm bị phá vỡ và chúng rút lui. Thuyền trưởng Michael cảnh báo các cô gái của mình. Đừng đi quá xa, và hãy cẩn thận nơi bạn đặt chân. Sử dụng vũ khí độc. Tôi nghi ngờ rằng bất kỳ thứ gì vẫn còn sót lại sau ngần ấy năm, nhưng chúng phải là lý do tại sao trang trại không bao giờ được tái lập. Một trong hai người lính canh nói. Không ai muốn sống xa thành phố này, sẽ mất quá nhiều thời gian để đến được sự.