Phang nhau cực kì đã cùng cô vợ ngon

Phang nhau cực kì đã cùng cô vợ ngon. Lúc đầu thật tuyệt vời nhưng một đêm nọ tôi lại lẻn vào nhà. Cô ấy và vừa kết thúc một buổi làm tình tuyệt vời và cả hai chúng tôi cùng nhau. Đi vào nhà vệ sinh, em trai của cô ấy chắc hẳn đã nghe chúng tôi nói vì khi chúng tôi đi qua. Cửa anh ấy đang nằm trên giường. Của anh ấy và không để ý đến chúng tôi chỉ quan sát trong một giây và chúng. Tôi thấy anh ấy sắp bắn vì vậy cô ấy bước đến và quàng cổ anh ấy và lao thẳng. Xuống con cặc của anh ấy trước khi anh ấy kịp nhận ra điều gì là. đang xảy ra. Anh ấy trông hoàn toàn bị sốc, gần như bị sốc như. Tôi nhưng cô ấy đang đập.