Phần thưởng cho sự cố gắng làm việc

Tất cả các loại quan hệ tình dục trước máy quay và nhân viên, một đối một, ba người, bốn người và hơn thế nữa. Chúng tôi cũng đã tổ chức cực khoái, tiệc tình dục, tập thể dục và nhiều kiểu quan hệ tình dục khác. Các clip và phim khiêu dâm của chúng tôi đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới, tất nhiên chúng tôi đều được đặt tên mới (tên giả) và tất nhiên là quốc tịch giả để không bị theo dõi và quấy rối. Khi chúng tôi phản đối việc xuất bản một số tài liệu mà chúng tôi không thích, chúng tôi được cho biết rằng chúng tôi không thể phản đối nó theo hợp đồng, điều đó ổn, chúng tôi cứ cho đi. Bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời chúng tôi đến khi chúng tôi được. g,