Nữ bác sĩ hàng ngon nứng lồn Reiko Kobayakawa

Nữ bác sĩ hàng ngon nứng lồn Reiko Kobayakawa. Tay run run, tôi gập ví lại và bỏ vào túi quần sau. Tôi dựa vào quầy, suy nghĩ mông lung. Nặng. Điện thoại của tôi kêu, một tin nhắn. Tay tôi tự động di chuyển. Nó có vấn đề gì? Tại sao tôi phải quan tâm. Không ai trong gia đình tôi quan tâm đến tôi. Tôi đã đọc tin nhắn. Bạn đã được đội ngũ các nhà nghiên cứu hàng đầu của chúng tôi chọn cho sản phẩm mới thú vị của chúng tôi! Halo là câu trả lời cho mọi nhu cầu trong cuộc sống của bạn. Bạn mệt mỏi với sự khinh thường hoàn toàn của vợ bạn. Bạn cảm thấy mệt mỏi vì những người phụ nữ trong cuộc sống của bạn đối xử với bạn như con heo đất của họ.