Đụt tung lồn em Tina Kay

Đụt tung lồn em Tina Kay. Một vài ngày trôi qua và gọi cho tôi. Anh ta muốn xem đoạn video từ báo cáo của các nhà điều tra. Tôi cho biết rằng anh ấy nên đến nhà khi đang làm việc. Anh ấy có thể xem video và chúng tôi có thể thảo luận về các lựa chọn của mình. Ở nhà, tôi lấy cho một ly rượu rum mạnh để giúp anh ấy bình tĩnh lại. Anh ấy xem video khi tôi ngồi gần anh ấy. Tay anh ta đặt trên đùi tôi và mỗi lần anh ta nhìn con cặc của  vào trong người vợ mình, tay anh ta kẹp chặt vào đùi tôi đến nỗi, tôi cảm thấy máu như cắt ra.