Được đụ nhau với hàng xóm Miku Ohashi

Được đụ nhau với hàng xóm Miku Ohashi. Tôi lắc đầu. Họ có thể sống lãng phí như vậy chỉ cần họ tuân theo luật pháp của vương quốc. Cô gái khuỵu gối, cúi đầu, giọng run run khi nói. Xin thứ lỗi cho Công chúa tôi không quen bạn. Cười khúc khích, nhận ra rằng chúng tôi vừa thay đổi lịch sử, hiện tại hay tương lai của cô ấy, thật khó để tìm ra những điều này nói. Tất nhiên, bạn không biết chúng tôi, hoặc chúng tôi bạn. Nếu bạn đã làm vậy, bạn sẽ biết rằng chúng tôi không xúc phạm và những vấn đề như vậy. Hãy vươn lên. Tôi nhắc lại vợ tôi. Xin hãy đứng dậy, chúng tôi không có hành vi xúc phạm nào. Tôi bước tới và cắt sợi dây trói cô.