Được đụ nhau với cô thư kí Ryu Enami

Được đụ nhau với cô thư kí Ryu Enami. Nhưng cô ấy không ngại tôi đi cùng họ, đặc biệt là vì tôi đang trả tiền cho nó. Toàn bộ chuyến đi tới đó và trở về đầy rẫy những câu hỏi về tình dục từ cháu gái tôi, cô ấy tuổi và vẫn còn là một trinh nữ. Vâng tôi biết, tuyệt vời phải không. Vợ tôi và tôi rất cởi mở với cô ấy với những thứ này và chúng tôi không ngại trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cô ấy về tình dục, vì chúng tôi là những người duy nhất cô ấy cảm thấy thoải mái khi hỏi. Thêm vào đó, vợ tôi thích phản ứng cương cứng của tôi khi. Chúng tôi thảo luận về tình dục với cháu gái tôi xung quanh.