Đụ nhau với cậu hàng xóm mới lớn

Đụ nhau với cậu hàng xóm mới lớn. “ây giờ, bạn có thể nghĩ rằng bạn có thể đến gặp cảnh sát, nhưng tôi sẽ không khuyên điều đó. Cảnh sát trưởng là anh rể của tôi, vì vậy anh ấy sẽ không coi thường lời của một kẻ hợm hĩnh như anh hơn tôi. Anh ta thậm chí có thể ném bạn và các con gái của bạn vào tù chỉ vì lãng phí thời gian của anh ta, và hãy để tôi nói với bạn, phụ nữ da trắng không bao giờ ra khỏi nhà tù theo cách họ đã vào, nếu họ thậm chí còn đi ra. ” Anh ta đã cảnh báo. “Vì vậy, nếu bạn muốn gia đình của bạn thoát ra khỏi điều này trong một mảnh, bạn sẽ làm như tôi nói và không nói lại. Tê tái, nhưng vẫn cố