Địt nhau cực đã cùng cô nàng Shely

Địt nhau cực đã cùng cô nàng Shely. Nó không bao giờ cần thực sự John không bao giờ nói bất. Cứ điều gì về nó và tôi đã quá bất cẩn để chăm sóc nó. Nhưng bây giờ tôi sẽ thoát khỏi nó. Nói rồi cô ấy phủi tay trên quán rượu của cô ấy quá rậm rạp và một lần nữa con cặc của tôi lại bắt đầu trồi lên và lần này thì mọi người nhìn nó. Carl mỉm cười và nói “Ai đó đang bị tính phí quá cao ở đây. Và không thể cưỡng lại và nói “Tôi phải bổ sung cho John rằng bạn thực sự có một dương vật dày. Tôi có nghĩa là toàn bộ chu vi là tuyệt vời. Tôi đã thấy ít tuyệt vời như của bạn và nó tốt nếu bạn đang cương cứng tự.