Địt cô bạn thân tưng bừng hoa lá

Địt cô bạn thân tưng bừng hoa lá. Khi cô ấy nói những lời này, một cái gì đó đã chết bên trong cô ấy. Điều đó kết thúc rồi. Họ sẽ không thể xem những bài học mới mà bốn vị thần thực sự đang đưa ra ngay bây giờ. Họ sẽ chỉ cần đi ra ngoài thế giới, bị thu hút bởi vị thần mà họ cảm thấy gần gũi nhất. Tôi đứng trong bếp, lại nhét điện thoại vào túi. Hãy kiểm soát cuộc sống của tôi. Điều đó sẽ không tuyệt vời phải không. Tôi sẽ không có một người vợ lừa dối tôi sau đó đe dọa sẽ hủy hoại cuộc sống của tôi nếu tôi cố gắng rời bỏ cô ấy. Cô ấy không bao giờ nói những gì cô ấy sẽ làm. Nhưng cô ấy buộc phải tuyên bố về tôi.