Chơi cô điệp viên vú to Azumi Nakama

Chơi cô điệp viên vú to Azumi Nakama. Gần đây tôi đã có sinh nhật lần thứ và chúng tôi đã kết hôn được gần năm. Bạn đã luôn cởi mở với những tưởng tượng của tôi. Và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho tôi trong khi quan hệ tình dục, ngay cả khi bạn không thích điều đó. Gần đây bạn lại đưa ra tưởng tượng yêu thích. Của mình bạn hỏi tôi liệu tôi có sẵn lòng thực hiện nó không. Kể từ khi bạn đề cập đến nó lần đầu tiên khi tôi 19 tuổi, tôi đã nghĩ về nó. Tôi cũng đã từng tưởng tượng về nó, nhưng không giống như bạn. Đó không phải là điều tôi thực sự muốn làm. Tôi thực sự đã quá lo lắng về điều đó nhưng bạn vẫn tiếp tục hỏi.